ศึกษาและพัฒนาสื่อปฏิสัมพันธ์ประกอบการเรียนรู้ เรื่องการสร้างภาพเคลื่อนไหวของมนุษย์ตามหลักการเคลื่อนไหว สำหรับเยาวชนผู้ศึกษาด้านแอนิเมชั่นระหว่างอายุ 15-18 ปี

SWUIR/Manakin Repository

ศึกษาและพัฒนาสื่อปฏิสัมพันธ์ประกอบการเรียนรู้ เรื่องการสร้างภาพเคลื่อนไหวของมนุษย์ตามหลักการเคลื่อนไหว สำหรับเยาวชนผู้ศึกษาด้านแอนิเมชั่นระหว่างอายุ 15-18 ปี

Show full item record

Title: ศึกษาและพัฒนาสื่อปฏิสัมพันธ์ประกอบการเรียนรู้ เรื่องการสร้างภาพเคลื่อนไหวของมนุษย์ตามหลักการเคลื่อนไหว สำหรับเยาวชนผู้ศึกษาด้านแอนิเมชั่นระหว่างอายุ 15-18 ปี
Author: ภคพงศ์ ทุ่งสี่
URI: http://ir.swu.ac.th/xmlui/handle/123456789/4253
Date: 2014-09-10


Files in this item

Files Size Format View
Pakapong_T.pdf 3.041Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

  • Theses [46]
    ปริญญานิพนธ์

Show full item record

Search SWUIR


Advanced Search

Browse

My Account