ความคิดเห็นที่มีต่อการเรียนการสอนสาระพลศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ปีการศึกษา 2555

SWUIR/Manakin Repository

ความคิดเห็นที่มีต่อการเรียนการสอนสาระพลศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ปีการศึกษา 2555

Show full item record

Title: ความคิดเห็นที่มีต่อการเรียนการสอนสาระพลศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ปีการศึกษา 2555
Author: น้ำเพชร แจ่มทอง; พัชร์ชศักดิ์ ธัญประจันบาน
URI: http://ir.swu.ac.th/xmlui/handle/123456789/1924
Date: 28-29 June


Files in this item

Files Size Format View
No.7.Nampetch.PE.1-56-P.pdf 12.00Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search SWUIR


Advanced Search

Browse

My Account