การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์โดยใช้เทคนิค AIC :กรณีศึกษาโรงเรียนราษฎร์ศึกษา

SWUIR/Manakin Repository

การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์โดยใช้เทคนิค AIC :กรณีศึกษาโรงเรียนราษฎร์ศึกษา

Show full item record

Title: การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์โดยใช้เทคนิค AIC :กรณีศึกษาโรงเรียนราษฎร์ศึกษา
Author: กฤตธี วงศ์สถิตย์
URI: http://ir.swu.ac.th/xmlui/handle/123456789/152
Date: 2012-08-14


Files in this item

Files Size Format View
Krittee_W.pdf 1.160Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

  • Theses [123]
    ปริญญานิพนธ์

Show full item record

Search SWUIR


Advanced Search

Browse

My Account