การประเมินผลโครงการพัฒนาระเบียบวินัยนักเรียนโดยวิถีทางลูกเสือ และยุวกาชาดของโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์

SWUIR/Manakin Repository

การประเมินผลโครงการพัฒนาระเบียบวินัยนักเรียนโดยวิถีทางลูกเสือ และยุวกาชาดของโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์

Show simple item record

dc.contributor.advisor จารุวรรณ พลอยดวงรัตน์
dc.contributor.author เกียรติณรงค์ วันคำ th_TH
dc.date.accessioned 2012-08-14T07:38:51Z
dc.date.available 2012-08-14T07:38:51Z
dc.date.created 2554 th_TH
dc.date.issued 2012-08-14
dc.identifier.uri http://ir.swu.ac.th/xmlui/handle/123456789/149
dc.language.iso th_TH th_TH
dc.source 373.151 ก853ก th_TH
dc.title การประเมินผลโครงการพัฒนาระเบียบวินัยนักเรียนโดยวิถีทางลูกเสือ และยุวกาชาดของโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ th_TH
dc.title.alternative An evaluation of students' disciplnary development project in accordance with scots and red cross at Pongployanusorn School th_TH
dc.type Thesis th_TH
dc.rights.access มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
dc.subject.thash โครงการพัฒนาระเบียบวินัยนักเรียนโดยวิถีทางลูกเสือและยุวกาชาด ;
dc.subject.thash วินัยในโรงเรียน ;
dc.subject.thash นักเรียนประถมศึกษา--วินัย
dc.thesis.degreename กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)


Files in this item

Files Size Format View
Keitnarong_W.pdf 1.083Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

  • Theses [123]
    ปริญญานิพนธ์

Show simple item record

Search SWUIR


Advanced Search

Browse

My Account