การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับการจัดการความรู้ของครูในเครือข่ายโรงเรียนที่ 22 สำนักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

SWUIR/Manakin Repository

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับการจัดการความรู้ของครูในเครือข่ายโรงเรียนที่ 22 สำนักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

Show full item record

Title: การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับการจัดการความรู้ของครูในเครือข่ายโรงเรียนที่ 22 สำนักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
Author: สินีนาฎ โพธิจิญญาโน
URI: http://ir.swu.ac.th/xmlui/handle/123456789/147
Date: 2012-08-14


Files in this item

Files Size Format View
Sineenart_P.pdf 1.083Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

  • Theses [123]
    ปริญญานิพนธ์

Show full item record

Search SWUIR


Advanced Search

Browse

My Account