การส่งเสริมการดำเนินงานจัดการศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนประถมศึกษา สำนักงานเขตธนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร

SWUIR/Manakin Repository

การส่งเสริมการดำเนินงานจัดการศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนประถมศึกษา สำนักงานเขตธนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร

Show simple item record

dc.contributor.advisor พวงรัตน์ เกษรแพทย์
dc.contributor.author เฉลิมรัก สดไสย th_TH
dc.date.accessioned 2012-08-14T07:20:54Z
dc.date.available 2012-08-14T07:20:54Z
dc.date.created 2554 th_TH
dc.date.issued 2012-08-14
dc.identifier.uri http://ir.swu.ac.th/xmlui/handle/123456789/146
dc.language.iso th_TH th_TH
dc.source 372.12 ฉ425ก th_TH
dc.title การส่งเสริมการดำเนินงานจัดการศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนประถมศึกษา สำนักงานเขตธนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร th_TH
dc.title.alternative A study of supports for buddhist way in the primary schools under Thonbury District Office Bangkok Metropolitan Adminstration th_TH
dc.type Thesis th_TH
dc.rights.access มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
dc.subject.thash โรงเรียนประถมศึกษา--การบริหาร ;
dc.subject.thash โรงเรียนวิถีพุทธ--การบริหาร
dc.thesis.degreename กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)


Files in this item

Files Size Format View
Chaloemrak_S.pdf 2.793Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

  • Theses [123]
    ปริญญานิพนธ์

Show simple item record

Search SWUIR


Advanced Search

Browse

My Account