การศึกษาความพร้อมในการส่งเสริมการอ่านภาษาไทยของโรงเรียนปริยัติรังสรรค์ จังหวัดเพชรบุรี

SWUIR/Manakin Repository

การศึกษาความพร้อมในการส่งเสริมการอ่านภาษาไทยของโรงเรียนปริยัติรังสรรค์ จังหวัดเพชรบุรี

Show full item record

Title: การศึกษาความพร้อมในการส่งเสริมการอ่านภาษาไทยของโรงเรียนปริยัติรังสรรค์ จังหวัดเพชรบุรี
Author: ทองดี ดวงรัตน์
URI: http://ir.swu.ac.th/xmlui/handle/123456789/144
Date: 2012-08-14


Files in this item

Files Size Format View
Thongdee_D.pdf 2.474Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

  • Theses [123]
    ปริญญานิพนธ์

Show full item record

Search SWUIR


Advanced Search

Browse

My Account