การศึกษาแนวทางการส่งเสริมความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ของโรงเรียนนาหลวง สำนักงานเขตทุ่งครุ สังกัดกรุงเทพมหานคร

SWUIR/Manakin Repository

การศึกษาแนวทางการส่งเสริมความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ของโรงเรียนนาหลวง สำนักงานเขตทุ่งครุ สังกัดกรุงเทพมหานคร

Show full item record

Title: การศึกษาแนวทางการส่งเสริมความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ของโรงเรียนนาหลวง สำนักงานเขตทุ่งครุ สังกัดกรุงเทพมหานคร
Author: พอหทัย ภิรมย์ศรี
URI: http://ir.swu.ac.th/xmlui/handle/123456789/140
Date: 2012-08-14


Files in this item

Files Size Format View
Porhatai_P.pdf 8.960Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

  • Theses [123]
    ปริญญานิพนธ์

Show full item record

Search SWUIR


Advanced Search

Browse

My Account