กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/99645
ชื่อเรื่อง: ความพึงพอใจของเจ้าของฟาร์มโคนมในจังหวัดลพบุรีต่อศูนย์รับน้ำนมดิบ ห้างหุ้นส่วนกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมโคกตูม จำกัด
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Product factors affecting buying behavior of consumers in Bangkok toward sukiyaki sauce
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์
ปฐมพงษ์ ร้อยแก้ว
วันที่เผยแพร่: 13-กัน-2012
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/99645
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Bus-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Patompong_R.pdf1.37 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น