กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/99401
ชื่อเรื่อง: ทัศนคติต่อเว็บไซต์ให้บริการหางานและสมัครงานออนไลน์ของผู้หางานในเขตกรุงเทพมหานคร
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Attitudes toward websites for online job-searching and job application of job seekers in Bangkok Area
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์
ชาญชัย คล้ายสุขพงษ์
วันที่เผยแพร่: 27-สิง-2012
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/99401
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Bus-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Chanchai_K.pdf837.6 kBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น