กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/99390
ชื่อเรื่อง: การเปรียบเทียบทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อรถยนต์ส่วนบุคคลขนาดเครื่องยนต์ไม่เกิน 1,500 ซีซี ระหว่างโตโยต้ากับมาสด้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Comparison of consumers' attitude and buying behavior toward 1500 CC compact cars between Toyota and Mazda in Bangkok Metropolitan Area
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์
กมนทัต ปิติภัทร์
วันที่เผยแพร่: 2554
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/99390
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Bus-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Kamontat_P.pdf1.37 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น