กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/99302
ชื่อเรื่อง: โครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางกลของเหล็กหล่ออบเหนียวภายหลังการอบชุบด้วยความร้อน
ชื่อเรื่องอื่นๆ: As-cast microstructure and mechanical properties of a malleable iron after heat treatment
Advisor : กัณวริช พลูปราชญ์
ไพศาล นาผล
ผู้แต่ง: ณัฐพงศ์ สุวรรณมณี
Keywords: เหล็กหล่อ
โครงสร้างจุลภาค
วันที่เผยแพร่: 21-สิง-2012
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/99302
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:MecEng-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Nattapong_S.pdf4.5 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น