กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/561
ชื่อเรื่อง: ความยึดหยุ่นของอุปสงค์อาหารต่อรายได้ของครัวเรือนชนบทในตำบลหนองแวง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Income elasticities of rural household demand for food in Tambon Nongwhang, Amphoe Watthana Nakhon, Changwat Sa Kaeo
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: จิรวัฒน์ เจริญสถาพรกุล
มนัสจิรา ธารีลาภ
วันที่เผยแพร่: 5-กัน-2012
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/561
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Econ-Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Manusjira_T.pdf843.19 kBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น