กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/454
ชื่อเรื่อง: การประเมินการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการศึกษาเพิ่มเติมในประเทศให้แก่ข้าราชการของกรุงเทพมหานคร
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The evaluation of the Bangkok Metropolitan Administration's work on domestic education promotion for employees
Advisor : สมสรร วงษ์อยู่น้อย
ราชันย์ บุญธิมา
ผู้แต่ง: ดีนะ ภู่ประดิษฐ์
Keywords: สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การพัฒนาบุคลากร
การวิเคราะห์และประเมินโครงการ
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร--การฝึกอบรม
วันที่เผยแพร่: 30-สิง-2012
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/454
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Eptb-Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Deena_B.pdf3.41 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น