กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/4506
ชื่อเรื่อง: ผลของสารละลายไดเมทิลฟอร์มาไมต์ที่มีต่อท่อนาโนไทเทเนียมไดออกไซต์ สังเคราะห์ด้วยกระบวนการแอโนไดเซซัน
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Effects of N.N dimethylformamide solution on titanium dioxide nanotubes fabricated by anodisation process
Advisor : อารียา เอี่ยมบู่
สมบูรณ์ คงเพชรศักดิ์
ผู้แต่ง: อัครินทร์ บุญประเสริฐ
Keywords: ท่อนาโน
วัสดุโครงสร้างนาโน
โครงสร้างจุลภาค
ไทเทเนียมไดออกไซด์
วันที่เผยแพร่: 29-ธัน-2014
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/4506
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:GenSci-Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Aakkarin_B.pdf14.32 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น