กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/4419
ชื่อเรื่อง: การศึกษากระบวนการเรียนรู้ แนวคิดสู่การสร้างสรรค์ผลงานด้านดนตรีของพันโทเสนาะ หลวงสุนทร
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Studying the learning process and concepts of lieutenant colonel sanoh luangsoonthorn's musical works creation
Advisor : วีระ พันธุ์เสือ
รุจี ศรีสมบัติ
ผู้แต่ง: นันทวัน ตอบงาม
Keywords: นักดนตรีไทย
ครูดนตรี ไทย
ศิลปินแห่งชาติ (ดนตรีไทย)
วันที่เผยแพร่: 26-ธัน-2014
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/4419
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:MusEd-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Nantawan_T.pdf17.12 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น