กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/4297
ชื่อเรื่อง: การศึกษาการใช้ชีวิตของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: A study of undergraduate students' lifestyle at Srinakharinwirot University
Advisor : สุชาดา สุธรรมรักษ์
อรรณพ โพธิสุข
ผู้แต่ง: แพรวพรรณ โสมาศรี
Keywords: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ--นักศึกษา
นักศึกษา--การดำเนินชีวิต--แง่เศรษฐกิจ
นักศึกษา--การดำเนินชีวิต--แง่สังคม
สิ่งแวดล้อมในสถาบันอุดมศึกษา
วันที่เผยแพร่: 25-กัน-2014
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/4297
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:HiEd-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Praewphun_S.pdf4.73 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น