กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/4095
ชื่อเรื่อง: An analysis of lexical fossilization : near synonym errors
ชื่อเรื่องอื่นๆ: การวิเคราะห์การใช้่ภาษาผิดถาวรด้านคำศัพท์ : การใช้คำผิดกรณีคำพ้องที่มีความหมายใกล้เคียง
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Saengchan Hemchua
Platon, Lawrence Honkiss
วันที่เผยแพร่: 2013
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/4095
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Eng-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Lawrence_P.pdf4.29 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น