กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/4074
ชื่อเรื่อง: การศึกษามองวาย :เครื่องดนตรีกะเหรี่ยง อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The study Mong Wai:Karen's musical Instrument of Sangkhlaburi District, Kanchanaburi
Advisor : กาญจนา อินทรสุนานนท์
มานพ วิสุทธิแพทย์
ผู้แต่ง: ปรัชญา วงษ์พจนี
Keywords: เครื่องดนตรี
ดนตรีพื้นบ้าน
เพลงพื้นเมือง
กะเหรี่ยง--ความเป็นอยู่และประเพณี
กะเหรี่ยง--ไทย--กาญจนบุรี
วันที่เผยแพร่: 10-กัน-2014
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/4074
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:MusEd-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Pratchaya_W.pdf8.63 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น