กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/4021
ชื่อเรื่อง: การวิเคราะห์คุณลักษณะและเพิ่มมูลค่าของพลอยสปิเนลสีแดงอมน้ำตาลด้วยเทคนิคลำไอออน
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Characterization and modification for value adding of brownish red spinel by Ion Beam Techniques
Advisor : ดวงแข บุตรกูล
เสวต อินทรศิริ
ผู้แต่ง: บุษบากร ศรีสถาพร
Keywords: อัญมณี--การวิเคราะห์
วันที่เผยแพร่: 10-กัน-2014
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/4021
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:GenSci-Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Budsabakorn_S.pdf9.99 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น