กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/3762
ชื่อเรื่อง: กลวิธีการโน้มน้าวใจในการปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งทั่วไป ปี พ.ศ. 2554 ของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตรและนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Persuasive strategies used by Miss Yingluck Shinawatra and Mister Abhisit Vejjajiva in The 2011 General election campaign speech
Advisor : ศิริพร ปัญญาเมธีกุล
ผู้แต่ง: สุภาพ กริ่งรัมย์
Keywords: การหาเสียงเลือกตั้ง
การโน้มน้าวใจ (วาทวิทยา)
การสื่อสารทางการเมือง
วันที่เผยแพร่: 3-กัน-2014
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/3762
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Ling-Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Supap_K.pdf7.24 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น