กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/3721
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาการออกเสียงพยัญชนะเสียงเสียดแทรกภาษาอังกฤษ โดยวิธีสอนภาษาแบบฟัง - พูดและหลักการทางสรีรสัทศาสตร์
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The development of English fricative consonant pronunciation by using the audiolingual method and articulatory phonetics
Advisor : วรรณกานต์ ลิขิตรัตนพร
ผู้แต่ง: อรุณรัศมี แก้วลอย
Keywords: ภาษาอังกฤษ--การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ--สัทศาสตร์
ภาษาอังกฤษ--การออกเสียง
วันที่เผยแพร่: 28-สิง-2014
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/3721
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Ling-Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Arunrasmee_K.pdf1.42 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น