กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/371
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาเทคนิค Loop mediated isothermal amplification (LAMP) ในการตรวจวินิจฉัย Infectious myonecrosis virus (IMNV) และ Vibrio alginolyticus ในกุ้งขาว Penaeus vannamei
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Development of Loof-mediated isothermal amplification based assays for detection of infectious myonecrosis virus (IMNV) and Vibrio alginolyticus in shirimp (Penaeus vannamei)
Advisor : ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร
ศิวาพร ลงยันต์
ผู้แต่ง: ศรัญญา ปลาอ่อน
Keywords: กุ้งขาว--ไวรัส
กุ้งขาว--โรคเกิดจากไวรัส
วันที่เผยแพร่: 10-กัน-2014
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/371
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Bio-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Sarunya_P.pdf6.06 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น