กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/3612
ชื่อเรื่อง: เรียลลิตี้โชว์ในประเทศไทย
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Reality shows in Thailand
Advisor : วิรุณ ตั้งเจริญ
ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์
กิติมา สุรสนธิ
ผู้แต่ง: สามมิติ สุขบรรจง
Keywords: รายการอคาเดมี แฟนเทเชีย
พฤติกรรมผู้บริโภค--ไทย
สื่อมวลชนกับวัฒนธรรม
การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม--ไทย
รายการโทรทัศน์เรียลลิตี
รายการโทรทัศน์เรียลลิตี--ไทย
ศิลปะการแสดง--ไทย--ประวัติและวิจารณ์
วันที่เผยแพร่: 27-สิง-2014
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/3612
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:PA - Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Sammiti_S.pdf16.88 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น