กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/2418
ชื่อเรื่อง: WH-Arguments versus WH-Adjuncts Asymmetry in the Acquisition of English WH-Questions by Thai Learners
ผู้แต่ง: Anusorn Saechan
Sugunya Ruangjaroon
วันที่เผยแพร่: 28-พฤศ-2013
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/2418
ISBN: 978-974-384-496-6
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:PubMD-Conference Proceedings

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
No.87 -Anusorn-HUM-1-56-P.pdf10.59 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น