Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-3 of 3 (Search time: 0.001 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2564Library website analyticsชาญวิทย์ จันทร์อํานวยพร; บุญยฤทธิ์ โคตรวงศ์; กฤษณะพงศ์ ศรีภัททิยานนท์; ธนภาส หลําเพิกสืบ
2562การศึกษาสภาพการใช้และการประเมินสารสนเทศบนสื่อสังคมออนไลน์ ของผู้สูงอายุที่ใช้บริการสวนลุมพินีศศิพิมล ประพินพงศกร; กันติยา ทรัพย์มี; ชนิษฎายามล อุตสี; บุญยฤทธิ์ โคตรวงศ์; พรทิพย์ ชวดนันท์; มนัสนันท์ สุวรรณฉิม; สุชัญญาชา ปัญญา; กฤษณะพงศ์ ศรีภัททิยานนท์; อรรณพ สุทธิศิริ
2562การศึกษาพฤติกรรมการเลือกรับสารสนเทศและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านแอปพลิเคชันเฟซบุ๊กศศิพิมล ประพินพงศกร; จิรสุตา คุณติรานนท์; ฉัตรทริกา อิทธิอนันต์กุล; ชัชชัย ปานปรีดา; บุญยฤทธิ์ โคตรวงศ์; กฤษณะพงศ์ ศรีภัททิยานนท์