กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/2336
ชื่อเรื่อง: TLR2 and TLR4 expression in primary human hip and alveolar bone cells during an in vitro differentiation
ผู้แต่ง: Supalak Phongprasertsakul
Indra Wongyaofa
Jaruma Sakdee
Prasit Pavasant
Nirada Dhanesuan
วันที่เผยแพร่: 28-พฤศ-2013
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/2336
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:PubMD-Conference Proceedings

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
No.59 Supalak-DENT-1-56-P .pdf2.05 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น