กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/2322
ชื่อเรื่อง: การศึกษาห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมคอนกรีตสำเร็จรูปในประเทศไทย
ผู้แต่ง: เกียรติศักดิ์ ศรีลาเลิศ
สิรเดช ชาตินิยม
วันที่เผยแพร่: 28-พฤศ-2013
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/2322
ISSN: 1905-4548
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:PubMD-Conference Proceedings

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
No.57.Kiattisak-ENG-1-56-J-TCI.pdf1.72 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น