Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 27 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-08-27การศึกษารูปแบบจักสานภูมิปัญญาพื้นบ้านจังหวัดนครสวรรค์เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าผักตบชวาและกะลามะพร้าวสมศักดิ์ ชวาลาวัณย์; สินีนาถ เลิศไพวัน; ศมลพรรณ ภู่เล็ก
2014-08-28การศึกษาและพัฒนาแผ่นรองปูพื้นพกพาอเนกประสงค์เพื่อการนวดกดจุดผ่อนคลายด้วยตัวเองสำหรับผู้สูงอายุกรกลด คำสุข; ยศไกร ไทรทอง; วุฒิชาติ ชาตะรูปะชีวิน
2014-08-28การศึกษาเพื่อการออกแบบเครื่องประดับสตรีประเภทกำไล โดยใช้วัสดุประเภทพลาสติกเหลวสมศักดิ์ ชวาลาวัณย์; รวิเทพ มุสิกะปาน; สยมภู ภวรุ่งสัตยา
2014-09-10การศึกษาและพัฒนาวัสดุจากต้นธูปฤาษีเพื่อออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตกแต่งบนโต๊ะทำงานกรกลด คำสุข; ทรงกลด จารุสมบัติ; สุรพงษ์ ศรีเจ้า
2014-09-10การศึกษาและพัฒนาออกแบบแอพพลิเคชั่นแบบอินเตอร์แอคทีฟสำหรับไอแพดเพื่อเป็นกรณีศึกษาสื่อแนะนำการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่รวิเทพ มุสิกะปาน; กรกลด คำสุข; พิชญา นิลรุ่งรัตนา
2014-09-10การศึกษาและพัฒนาพื้นที่แสดงสินค้าจากเทคนิคภาพเชิงซ้อน โฮโลแกรม 3 มิติ เพื่อการส่งเสริมการขายกรณีศึกษา : ผลิตภัณฑ์หัวโขน บ้านโขนไทย ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน จังหวัดกรุงเทพมหานครรวิเทพ มุสิกะปาน; ศักดิ์สุภา คุ้มเมือง
2014-09-10การศึกษาและพัฒนาสื่อการเรียนรู้เรื่องพยัญชนะไทย สำหรับเด็กพิการทางสายตาอายุ 5-7 ปี เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวกรกลด คำสุข; รวิเทพ มุสิกะปาน; กมลวรรณ คำเพราะ
2014-09-10การศึกษาและพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูปชนิดอบแห้งจากวัสดุธรรมชาติ กรณีศึกษา :วัสดุจากเปลือกกล้วย จังหวัดพิษณุโลกรวิเทพ มุสิกะปาน; นรพงศ์ กิ่งศักดิ์
2014-09-10การออกแบบโครงสร้างการทอผ้าสำหรับผ้าย้อมครามทอมือ : กรณีศึกษากลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านดอนกอย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนครกรกลด คำสุข; รวิเทพ มุสิกะปาน; กัญจน์ชญา จันทรังษี
2014-09-10การศึกษาพัฒนาเทคนิคและกระบวนการผลิตเครื่องประดับจากวัสดุนาโนซิลเวอร์เคลย์ (Nano Silver Clay) เพื่อการออกแบบเครื่องประดับรวิเทพ มุสิกะปาน; นพวรรณ ยิ่งเจริญ