กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/2164
ชื่อเรื่อง: รูปแบบการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอน
ผู้แต่ง: จินดา น้าเจริญ
สุจินดา ขจรรุ่งศิลป์
วันที่เผยแพร่: 16-พฤศ-2013
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/2164
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:PubDD-Journal Articles

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
No.11.Jinda.EDU.1-56-JS.pdf68.94 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น