Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-6 of 6 (Search time: 0.001 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-02-17ความสามารถในการต้านทานการขยายตัวของปูนซีเมนต์และปูนซีเมนต์ผสมในสารละลายโซเดียมซัลเฟตอัฐสิทธิ์ ศิริวชิราภรณ์; จตุรงค์ หนูคง; สุภาพ หนูน้อย
2014-06-11การศึกษาการทดแทนปูนซีเมนต์ด้วยเศษปูนซีเมนต์เหลือทิ้งในกรณีของมอร์ตาและซีเมนต์เพสต์อิทธิพร ศิริสวัสดิ์; อรุณีย์ อินทศร; มาโนช เฮงวัฒนะ; บุเรศ เทพเดช; วุฒิพงษ์ ฉาไธสง
2014-02-17ศึกษาคุณสมบัติของซีเมนต์เกร้าท์ชนิดไม่ยืดหดตัวเพื่อซ่อมแซมพื้นสะพานด้านล่างของสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีการเทวสันต์ ธีระเจตกูล; นัยวิทย์ สัตยนนท์; วารุณี ชูจันทร์; อัญชิสา พงษ์พา
2014-06-12การแทนที่ปูนซีเมนต์บางส่วนโดยใช้เถ้าลอยในงานมอร์ต้าเสริมใยแก้วอิทธิพร ศิริสวัสดิ์; สุดนิรันดร์ เพชรัตน์; อรุณีย์ อินทศร; อนันทรัตน์ อยู่สบาย; ประเสริฐ เซี่ยงจ๊ง
2014-06-12การทำนายกำลังของซีเมนต์มอร์ตาด้วยการบ่มที่อุณหภูมิสูงประเสริฐ ลักษณ์สมยา; อิทธิพร ศิริสวัสดิ์; กสินธุ์ เดชอุดมพร
2014-06-12การปรับปรุงคุณภาพทรายถมโดยใช้ซีเมนต์ สารโพลิเมอร์และ Fly ashประเสริฐ ลักษณ์สมยา; สุวิมล สัจจวาณิชย์; สยาม คำโพธิ์; สุเทพ คูวิจิตรจารุ; อำนาจ แสนบัวหลวง