Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-9 of 9 (Search time: 0.001 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-03-11การใช้เม็ดบีดไคโตซานดูดซับสารละลายมาตรฐานของโลหะหนัก แคดเมียม ทองแดง นิกเกิล สังกะสีปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์; ธีรวิทย์ ทับทอง; ดวงหทัย อุสาหะ; ธิดารัตน์ แสนสีลา; นิษา โพธิกุล
2014-03-11การดูดซับไอออนโลหะหนักโดยกากตะกอนชีวภาพธีรวิทย์ ทับทอง; เจริญ จำเรียง; เณริน วีรวรรณ; สายันต์ ขันติจิตร
2014-03-10การกำจัดโลหะหนักในน้ำทิ้งโดยใช้เศษเซรามิกส์ศิริวรรณ ศรีสรฉัตร์; กิติโรจน์ หวันตาหลา; นภาศิริ จิรวงศ์รุ่งเรือง; วรพจน์ เนินพรหม
2014-03-10การดูดซับโลหะหนักโดยกากตะกอนเร่งธีรวิทย์ ทับทอง; นิสา อยู่เสดียง; สิทธิโชค วงศ์ธงชัย; อรนุช แมนเมือง
2014-02-12การกำจัดไอออนตะกั่วจากน้ำเสียโดยใช้เม็ดเปลือกหอยนางรมขึ้นรูปเป็นวัสดุดูดซับในเครื่องปฏิกรณ์แบบแพคเบดชยาภาส ทับทอง; วรพงษ์ มีสิทธิ์; ศิริวรรณ แดงเป้า; ศุภชัย อรุณรัตน์
2014-06-15การกำจัดไอออนโลหะหนักโดยเปลือกหอยนางรมจากจังหวัดสุราษฏร์ธานีชยาภาส ทับทอง; ตุลาพร ตรีสุทรรศน์; นิรัตน์ สารสุข; สมเกียรติ ไพโรจน์อังสุธร
2014-06-15การดูดซับไอออนโลหะหนักโดยเปลือกหอยนางรมจากจังหวัดชลบุรีชยาภาส ทับทอง; ยุทธพงษ์ เข็มกลัด; รุจีพัชร สุรแสงปรีดี; เอนก เวชพันธุ์
2014-06-15การดูดซับไอออนโลหะหนักโดยใช้เส้นใยธรรมชาติปรับสภาพกิตติพล กสิภาร์; ณัฐมณฑน์ ลี้จินดา; พันธ์มงคล ลีเจ้ยวาละ; อุกฤช กิจศิริเจริญชัย
2014-06-15การดูดซับไอออนโลหะหนักโดยเปลือกหอยแครงชยาภาส ทับทอง; อิศวรา จินต์จันทรวงศ์; เอกลักษณ์ มะลิ; ภัทรวรรณ กล่อมคุ้ม