กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/1965
ชื่อเรื่อง: สั่งอาหารระบบอิเล็กทรอนิกส์
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Electronic system in order of menu
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เสาวนีย์ ทองธรรมชาติ
รัฐเก้า เกตุอ่ำ
สิทธิศักดิ์ ฮ้อเจริญทรัพย์
อัมรินทร์ สีตาล
วันที่เผยแพร่: 22-กัน-2013
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/1965
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:EleEng-Bachelor's Projects

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
PRO587.pdf19.67 kBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น