Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 101 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2013-11-28การพัฒนารูปแบบความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาคีพวงรัตน์ เกษรแพทย์; ไพโรจน์ กลิ่นกุหลาบ; ราชันย์ บุญธิมา; ธีรวุธ ชมใจ
2012-08-15ศึกษาแนวทางการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านการแนะแนวตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองชลบุรีพวงรัตน์ เกษรแพทย์; จินตนา เจตกาลบุญชู
2012-08-15การมีส่วนร่วมของชุมชนในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานครพวงรัตน์ เกษรแพทย์; วีระ สุภากิจ; พระมหาเดิม โทบุรี
2012-08-15ศึกษาการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของข้าราชการครู เครือข่ายโรงเรียนที่ 22 สำนักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครสมชาย เทพแสง; วาทิณี มามุ้ย
2012-08-15การศึกษาการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสาครสมชาย เทพแสง; สุมาภรณ์ ต้นสวรรค์
2013-11-28การศึกษาสภาพและผลกระทบของโรงเรียนกวดวิชาในประเทศไทยจารุวรรณ พลอยดวงรัตน์; ไพโรจน์ กลิ่นกุหลาบ; พวงรัตน์ เกษรแพทย์; ประภาวัลย์ ชวนไชยะกูล
2012-11-14การศึกษาการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพเด็ก ของโรงเรียนอนุบาลเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทราปราการเขต 1พวงรัตน์ เกษรแพทย์; ญาตาวี สุภาพกิจ
2012-11-16การศึกษาการบริหารงานด้านกิจการนักเรียนของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร (กลุ่มกรุงเทพตะวันออก)จารุวรรณ พลอยดวงรัตน์ ;; สรภัคสรณ์ ฉัตรกมลทัศน์; กำไลทอง จันทร์ไทยศรี
2012-11-14การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนราชดำริ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2จารุวรรณ พลอยดวงรัตน์; ชูชื่น พงษ์ดี
2012-11-16การศึกษาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กลุ่ม 1จารุวรรณ พลอยดวงรัตน์ ;; สรภัคสรณ์ ฉัตรกมลทัศน์; พระมหาอภิลักษณ์ จักรแก้ว