กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/15440
ชื่อเรื่อง: An oral nutraceutical containing antioxidants, minerals and glycosaminoglycans improves skin roughness and fine wrinkles
ผู้แต่ง: Udompataikul M.
Sripiroj P.
Palungwachira P.
Keywords: antioxidant
glycosaminoglycan
mineral
nutraceutical
placebo
radiance marine q10
unclassified drug
absence of side effects
adult
article
clinical trial
controlled clinical trial
controlled study
cutaneous parameters
diet supplementation
double blind procedure
drug efficacy
evaluation
female
human
major clinical study
patient satisfaction
randomized controlled trial
skin color
surface property
treatment response
wrinkle
Administration, Oral
Adult
Antioxidants
Consumer Satisfaction
Dietary Supplements
Double-Blind Method
Female
Glycosaminoglycans
Humans
Middle Aged
Minerals
Questionnaires
Skin Aging
Surface Properties
Ubiquinone
วันที่เผยแพร่: 2009
บทคัดย่อ: Synopsis Various nutraceuticals (dietary supplements) are claimed to have cutaneous antiageing properties, however, there are a limited number of research studies supporting these claims. The objective of this research was to study the effectiveness of an oral nutraceutical containing antioxidants, minerals and glycosaminoglycans on cutaneous ageing. In this double-blind, placebo-controlled trial, 60 women aged 35-60 years were randomized to receive oral dietary supplement (n = 30) or placebo (n = 30), once daily for 12 weeks. The depth of skin roughness and fine wrinkles were measured using surface evaluation of skin parameters for living skin (Visioscan) at baseline, and at the 4, 8 and 12 weeks of treatment. Surface evaluation using a replica film (Visiometer) at baseline and at the 12th week of treatment was also carried out. Statistical differences in objective skin improvement were assessed by the independent t-test. The volunteers' satisfaction was tested using the chi-squared test. The baseline depth of skin roughness and fine wrinkles in the treatment group and the placebo group were 100.5 and 100 μm, respectively. At the end of the study, the depth of skin roughness and fine wrinkles in the treatment group showed a 21.2% improvement, whereas improvement in the control group was 1.7%. This difference was statistically significant (P < 0.001). With regard to the volunteers' satisfaction, there was no statistically significant decrease in the homogenization of skin colour, however, a statistically significant reduction in pore size and depth of skin roughness and fine wrinkles were observed (P < 0.05). No side effects were noted throughout the study. The oral dietary supplement containing antioxidants, minerals and glycosaminoglycans improved skin roughness and fine wrinkles but did not affect skin colour change in female volunteers. © 2009 Society of Cosmetic Scientists and the Société Française de Cosmétologie.
URI: https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-70350128005&doi=10.1111%2fj.1468-2494.2009.00513.x&partnerID=40&md5=33fa5f0ed6f6c320a8e9913aad5b98d3
http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/15440
ISSN: 1425463
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น