กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/14951
ชื่อเรื่อง: Assessment of urinary gonadotropin and steroid hormone profiles of female cynomolgus monkeys after treatment with Pueraria mirifica
ผู้แต่ง: Trisomboon H.
Malaivijitnond S.
Cherdshewasart W.
Watanabe G.
Taya K.
Keywords: estradiol
gonadotropin
hormone
phytoestrogen
progesterone
steroid
animal
article
female
herbal medicine
Macaca
menstrual cycle
Pueraria
urine
Animals
Estradiol
Female
Gonadotropins
Hormones
Macaca fascicularis
Medicine, Herbal
Menstrual Cycle
Phytoestrogens
Progesterone
Pueraria
Steroids
Macaca
Macaca fascicularis
Pueraria
Pueraria mirifica
วันที่เผยแพร่: 2007
บทคัดย่อ: This study investigated the changes in the urinary hormone levels of female monkeys (Macaca fascicularis) after single-dose and long-term treatments with Pueraria mirifica (PM). The monkeys were separated into 3 groups (n=3) and orally treated with 10, 100, or 1,000 mg of PM in each group. Two series of experiments were performed. In the first series of experiments, the monkeys were orally treated with a single dose of PM. The experimental schedule was divided into a one menstrual cycle pretreatment period and a two menstrual cycle post-treatment period. In the second series of experiments, the monkeys were orally treated daily with PM for 90 days. The experiment schedule was divided into a one menstrual cycle pretreatment period, a three menstrual cycle treatment period, and a two menstrual cycle post-treatment period. Urinary samples were collected daily and assayed for the FSH, LH, estradiol, and progesterone levels. The results showed that there were no changes in the FSH, LH, estradiol, and progesterone levels after treatment with a single dose of 10, 100, or 1,000 mg of PM or after daily treatment with 10 mg of PM for 90 days compared with the levels observed during the pretreatment period. Daily treatment with 100 mg and 1,000 mg of PM for 90 days only produced a clear reduction in the urinary FSH levels. This suggests that changes of urinary FSH levels can be considered an indicator for study of estrogenic effects on hormonal levels in female monkeys.
URI: https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-34248365681&doi=10.1262%2fjrd.18079&partnerID=40&md5=99dac997318bded9fe9ecf85238b4eda
http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/14951
ISSN: 9168818
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น