กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/14903
ชื่อเรื่อง: Osteopontin expression in normal skin and non-melanoma skin tumors
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Chang P.-L.
Harkins L.
Hsieh Y.-H.
Hicks P.
Sappayatosok K.
Yodsanga S.
Swasdison S.
Chambers A.F.
Elmets C.A.
Ho K.-J.
คำสำคัญ: osteopontin
article
basal cell
basal cell carcinoma
cell differentiation
controlled study
granular cell
hair follicle
human
human tissue
immunohistochemistry
keratinocyte
male
priority journal
protein expression
sebaceous gland
skin
skin cancer
squamous cell carcinoma
sun exposure
sweat gland
Carcinoma, Basal Cell
Carcinoma, Squamous Cell
Humans
Immunohistochemistry
Keratosis
Osteopontin
Photosensitivity Disorders
Precancerous Conditions
Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction
Skin
Skin Neoplasms
Sunlight
วันที่เผยแพร่: 2008
บทคัดย่อ: Osteopontin (OPN) is an adhesive, matricellular glycoprotein, whose expression is elevated in many types of cancer and has been shown to facilitate tumorigenesis in vivo. To understand the role of OPN in human skin cancer, this study is designed to determine whether OPN is expressed in premalignant [solar/actinic keratosis (AK)] and in malignant skin lesions such as squamous cell carcinomas (SCC) and basal cell carcinomas (BCC), as well as in normal skin exposed or not exposed to sunlight. Immunohistochemical analyses showed that OPN is expressed in SCC (20/20 cases) and in AK (16/16 cases), which are precursors to SCC, but is absent or minimally expressed in solid BCC (17 cases). However, positive staining for OPN was observed in those BCC that manifest differentiation toward epidermal appendages such as keratotic BCC. In sunlight-exposed normal skin, OPN is minimally expressed in the basal cell layer, but in contrast to those not exposed to sunlight, OPN is more prominent in the spinous cell layer with increasing intensity toward the granular cell layer. Additionally, OPN is expressed in the hair follicles, sebaceous glands, and sweat glands of normal skin. In conclusion, these data suggest that OPN is associated with keratinocyte differentiation and that it is expressed in AK and SCC, which have metastatic potential, but minimally expressed in solid BCC. © The Histochemical Society, Inc.
URI: https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-37249014473&doi=10.1369%2fjhc.7A7325.2007&partnerID=40&md5=fb7a39a8b70dd970d6da73b6903cfb68
http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/14903
ISSN: 221554
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น