กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/14482
ชื่อเรื่อง: Bioactive 4-hydroxycinnamide and bioactivities of polyalthia cerasoides
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Treeratanapiboon L.
Worachartcheewan A.
Suksrichavalit T.
Kiatfuengfoo R.
Prachayasittikul S.
Ruchirawat S.
Prachayasittikul V.
คำสำคัญ: 1,1 diphenyl 2 picrylhydrazyl
acetic acid ethyl ester
alpha tocopherol
ampicillin
antifungal agent
antiinfective agent
antioxidant
dichloromethane
hexane
paprazine
plant extract
plant medicinal product
Polyalthia cerasoides extract
sitosterol
stigmasterol
superoxide dismutase
triterpene
unclassified drug
antibacterial activity
antifungal activity
antioxidant activity
article
Bacillus cereus
Bacillus subtilis
Candida albicans
controlled study
Corynebacterium diphtheriae
drug isolation
drug structure
Gram negative bacterium
Gram positive bacterium
IC 50
Listeria monocytogenes
Micrococcus luteus
minimum inhibitory concentration
nonhuman
Plesiomonas shigelloides
Polyalthia
Polyalthia cerasoides
Pseudomonas stutzeri
Saccharomyces cerevisiae
Salmonella choleraesuis
Salmonella typhimurium
Staphylococcus aureus
Staphylococcus epidermidis
Streptococcus pyogenes
Corynebacterium diphtheriae
Polyalthia cerasoides
วันที่เผยแพร่: 2011
บทคัดย่อ: Constituents from Polyalthia cerasoides, stem bark methanol extract, were previously documented. This study reports the first isolation of bioactive N-(4-hydroxy-β-phenethyl)-4- hydroxycinnamide (1) from ethyl acetate extract of the plant species including stigmasterol and a mixture of triterpenes from hexane and dichloromethane extracts. Trace essential elements were found in the hexane extract in ppm level. The plant extracts were evaluated for their antimicrobial and antioxidative activities. The dichloromethane extract displayed the highest activity against Corynebacterium diphtheriae NCTC 10356 with MIC of 32 μg/mL, as well as, the highest SOD activity with an IC 50 of 4.51 μg/mL.
URI: https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-80051777986&partnerID=40&md5=db7ddabc5519c986f641923fcb4e56eb
http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/14482
ISSN: 16112156
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:SCOPUS 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น