กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/14293
ชื่อเรื่อง: Penaeus monodon nucleopolyhedrovirus detection using an immunochromatographic strip test
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Wangman P.
Longyant S.
Chaivisuthangkura P.
Sridulyakul P.
Rukpratanporn S.
Sithigorngul P.
คำสำคัญ: immunoglobulin G antibody
monoclonal antibody
polyhedrin
animal experiment
animal model
article
controlled study
immunoaffinity chromatography
microbial sensitivity test
nonhuman
Penaeus monodon
Polyhedrosis virus
polymerase chain reaction
priority journal
protein binding
reovirus infection
sensitivity and specificity
task performance
validation process
virus detection
Animals
Antibodies, Immobilized
Antibodies, Monoclonal, Murine-Derived
Chromatography, Thin Layer
DNA, Viral
Hybridomas
Immunologic Tests
Larva
Nucleopolyhedrovirus
Penaeidae
Sensitivity and Specificity
Capra hircus
Decapoda (Crustacea)
Monodon baculovirus
Nucleopolyhedrovirus
Penaeus monodon
วันที่เผยแพร่: 2012
บทคัดย่อ: An immunochromatographic strip test is described for detection of the polyhedrin protein of Penaeus monodon nucleopolyhedrovirus (PemoNPV). The test employs one monoclonal antibody (MAb MBV5) conjugated to colloidal gold to bind to polyhedrin protein and a 1:1:1 mixture of 3 other MAbs (MBV8, 14 and 21) to capture colloidal-gold MAb-protein complexes at a test (T) line on the nitrocellulose strip. A downstream control (C) line of goat anti-mouse immunoglobulin G (GAM) antibody is used to capture excess free colloidal-gold conjugated MBV5 to validate test performance. Heating of homogenates of PemoNPV-infected P. monodon postlarvae prepared in PBS for 30. min was necessary to maximize T line color intensity, and homogenates of infected postlarvae could still be scored as PemoNPV-positive when diluted 1:64. A strip test result was obtained within 15. min of sample application, and although about 200-fold lower than a one-step PCR test for PemoNPV, its detection sensitivity was comparable to a dot blot. Due to its simplicity not reliant on sophisticated equipment or specialized skills, the strip test could be adopted to screen easily for PemoNPV infections at shrimp hatcheries and farms. © 2012 Elsevier B.V.
URI: https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84862127708&doi=10.1016%2fj.jviromet.2012.04.016&partnerID=40&md5=e5e2914c2741d2058c182f6a4358e4a2
http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/14293
ISSN: 1660934
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น