กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/14188
ชื่อเรื่อง: Electrochemical detection of human papillomavirus DNA type 16 using a pyrrolidinyl peptide nucleic acid probe immobilized on screen-printed carbon electrodes
ผู้แต่ง: Jampasa S.
Wonsawat W.
Rodthongkum N.
Siangproh W.
Yanatatsaneejit P.
Vilaivan T.
Chailapakul O.
Keywords: Amino acids
Aromatic compounds
Cell culture
Crosslinking
DNA
Drug products
Electrodes
Genes
Ketones
Oligonucleotides
Peptides
Probes
Sensors
AcpcPNA
Anthraquinone
ELectrochemical detection
Human papillomavirus
Screen printed electrodes
Polymerase chain reaction
virus DNA
amino terminal sequence
article
binding affinity
carboxy terminal sequence
controlled study
DNA cross linking
DNA determination
electrochemistry
fluorescence microscopy
high performance liquid chromatography
Human papillomavirus type 16
nonhuman
nucleic acid probe
piezoelectricity
polymerase chain reaction
potentiometry
protein binding
protein conformation
sensitivity and specificity
Human papillomavirus
Human papillomavirus type 16
acpcPNA
Anthraquinone
Electrochemical detection
Human papillomavirus
Screen-printed electrode
Anthraquinones
Biosensing Techniques
Carbon
Cell Line, Tumor
DNA, Viral
Electrochemical Techniques
Electrodes
Equipment Design
Human papillomavirus 16
Humans
Limit of Detection
Nucleic Acid Hybridization
Nucleic Acid Probes
Papillomavirus Infections
Peptide Nucleic Acids
วันที่เผยแพร่: 2014
บทคัดย่อ: An electrochemical biosensor based on an immobilized anthraquinone-labeled pyrrolidinyl peptide nucleic acid (acpcPNA) probe was successfully developed for the selective detection of human papillomavirus (HPV) type 16 DNA. A 14-mer acpcPNA capture probe was designed to recognize a specific 14 nucleotide region of HPV type 16 L1 gene. The redox-active label anthraquinone (AQ) was covalently attached to the N-terminus of the acpcPNA probe through an amide bond. The probe was immobilized onto a chitosan-modified disposable screen-printed carbon electrode via a C-terminal lysine residue using glutaraldehyde as a cross-linking agent. Hybridization with the target DNA was studied by measuring the electrochemical signal response of the AQ label using square-wave voltammetric analysis. The calibration curve exhibited a linear range between 0.02 and 12.0. μM with a limit of detection and limit of quantitation of 4 and 14. nM, respectively. This DNA sensing platform was successfully applied to detect the HPV type 16 DNA from a PCR amplified (240. bp fragment of the L1 gene) sample derived from the HPV type 16 positive human cancer cell line (SiHa), and failed to detect the HPV-negative c33a cell line. The sensor probe exhibited very high selectivity for the complementary 14 base oligonucleotide over the non-complementary oligonucleotides with sequences derived from HPV types 18, 31 and 33. The proposed sensor provides an inexpensive tool for the early stage detection of HPV type 16, which is an important biomarker for cervical cancer. © 2013 Elsevier B.V.
URI: https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84888784888&doi=10.1016%2fj.bios.2013.11.023&partnerID=40&md5=6dcdd5e75ab68554d7813174f4baa489
http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/14188
ISSN: 9565663
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น