กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/13991
ชื่อเรื่อง: Impact of age on survival predictability of bone turnover markers in hemodialysis patients
ผู้แต่ง: Lertdumrongluk P.
Lau W.L.
Park J.
Rhee C.M.
Kovesdy C.P.
Kalantar-Zadeh K.
Keywords: albumin
alkaline phosphatase
creatinine
parathyroid hormone
adult
age distribution
aged
albumin blood level
alkaline phosphatase blood level
article
body mass
bone turnover
cardiovascular mortality
cohort analysis
creatinine blood level
disease association
female
groups by age
hemodialysis patient
human
major clinical study
male
parathyroid hormone blood level
priority journal
retrospective study
age
alkaline phosphatase
bone turnover markers
hemodialysis
parathyroid hormone
Adolescent
Adult
Age Factors
Aged
Aged, 80 and over
Alkaline Phosphatase
Biological Markers
Bone and Bones
Bone Remodeling
Female
Follow-Up Studies
Glomerular Filtration Rate
Humans
Kidney Diseases
Kidney Function Tests
Male
Middle Aged
Parathyroid Hormone
Prognosis
Renal Dialysis
Survival Rate
Young Adult
วันที่เผยแพร่: 2013
บทคัดย่อ: BackgroundAbnormalities in serum alkaline phosphatase (ALP) and intact parathyroid hormone (PTH) concentrations, as biochemical markers of bone turnover in dialysis patients, correlate with increased mortality in maintenance hemodialysis (MHD) patients. Changes in bone turnover rate vary with age. The mortality predictability of serum ALP and PTH levels in MHD patients may be different across ages.MethodsWe examined differences across four age groups (18 to <45, 45 to <65, 65 to <75 and ≥75 years) in the mortality predictability of serum ALP and PTH in 102 149 MHD patients using Cox models.ResultsHigher serum ALP levels were associated with higher mortality across all ages; however, the ALP-mortality association was much stronger in young patients (<45 years) compared with older patients. The association between higher serum PTH levels and mortality was stronger in older patients compared with the younger groups. Serum PTH levels were incrementally associated with mortality only in middle-aged and elderly patients (≥45 years). Compared with patients with serum PTH 150 to <300pg/mL, the death risks were higher in patients with serum PTH 300 to <600pg/mL [HRs (95% CI): 1.05 (1.01-1.10), 1.15 (1.10-1.21) and 1.25 (1.19-1.31) for patients 45 to <65, 65 to <75 and ≥75 years, respectively], and ≥600pg/mL [HRs(95% CI): 1.07 (1.01-1.14), 1.31(1.21-1.42) and 1.45(1.33-1.59) for age categories 45 to <65, 65 to <75 and ≥75 years, respectively]. However, no significant association between higher serum PTH levels and mortality was observed in patients <45 years.ConclusionsThere are important differences in mortality-predictability of serum ALP and PTH in older MHD patients compared with their younger counterparts. The effect of age needs to be considered when interpreting the prognostic implications of serum ALP and PTH levels. © 2013 The Author. All rights reserved.
URI: https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84884958861&doi=10.1093%2fndt%2fgft290&partnerID=40&md5=d17304c71b36e57391f89d332857f9b8
http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/13991
ISSN: 9310509
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น