กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/13929
ชื่อเรื่อง: Impact of age, race and ethnicity on dialysis patient survival and kidney transplantation disparities
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Rhee C.M.
Lertdumrongluk P.
Streja E.
Park J.
Moradi H.
Lau W.L.
Norris K.C.
Nissenson A.R.
Amin A.N.
Kovesdy C.P.
Kalantar-Zadeh K.
คำสำคัญ: adult
African American
age
aged
article
Caucasian
comorbidity
demography
ethnicity
female
follow up
groups by age
hemodialysis patient
Hispanic
human
kidney transplantation
major clinical study
male
mortality
priority journal
race
risk reduction
survival
access to information
adolescent
age
ethnic group
ethnology
inflammation
kidney transplantation
middle aged
procedures
proportional hazards model
Renal Insufficiency
treatment outcome
United States
very elderly
young adult
Article
controlled study
kidney donor
living donor
malnutrition
sensitivity analysis
Access to Information
Adolescent
Adult
African Americans
Age Factors
Aged
Aged, 80 and over
Ethnic Groups
Female
Hispanic Americans
Humans
Inflammation
Kidney Transplantation
Male
Middle Aged
Proportional Hazards Models
Renal Insufficiency
Treatment Outcome
United States
Young Adult
วันที่เผยแพร่: 2014
บทคัดย่อ: Background: Prior studies show that African-American and Hispanic dialysis patients have lower mortality risk than whites. Recent age-stratified analyses suggest this survival advantage may be limited to younger age groups, but did not concurrently compare Hispanic, African-American, and white patients, nor account for differences in nutritional and inflammatory status as potential confounders. Minorities experience inequities in kidney transplantation access, but it is unknown whether these racial/ethnic disparities differ across age groups. Methods: The associations between race/ethnicity with all-cause mortality and kidney transplantation were separately examined among 130,909 adult dialysis patients from a large national dialysis organization (entry period 2001-2006, follow-up through 2009) within 7 age categories using Cox proportional hazard models adjusted for case-mix and malnutrition and inflammatory surrogates. Results: African-Americans had similar mortality versus whites in younger age groups (18-40 years), but decreased mortality in older age groups (>40 years). In contrast, Hispanics had lower mortality versus whites across all ages. In sensitivity analyses using competing risk regression to account for differential kidney transplantation rates across racial/ethnic groups, the African-American survival advantage was limited to >60-years age categories. African-Americans and Hispanics were less likely to undergo kidney transplantation from all donor types versus whites across all ages, and these disparities were even more pronounced for living donor kidney transplantation (LDKT). Conclusions: Hispanic dialysis patients have greater survival versus whites across all ages; in African-Americans, this survival advantage is limited to patients >40 years of age. Minorities are less likely to undergo kidney transplantation, particularly LDKT, across all ages. © 2014 S. Karger AG, Basel.
URI: https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84895585869&doi=10.1159%2f000358497&partnerID=40&md5=cc48ef84426a8efd285fe1542e11c4bc
http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/13929
ISSN: 2508095
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น