กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/12274
ชื่อเรื่อง: Transcriptomic analysis of Macrobrachium rosenbergii (giant fresh water prawn) post-larvae in response to M. rosenbergii nodavirus (MrNV) infection: De novo assembly and functional annotation
ผู้แต่ง: Pasookhush P.
Hindmarch C.
Sithigorngul P.
Longyant S.
Bendena W.G.
Chaivisuthangkura P.
Keywords: adenosine diphosphate ribosylation factor
caspase
dicer
lectin
oxidoreductase
transcriptome
fresh water
transcriptome
Article
controlled study
down regulation
gene expression
gene identification
gene ontology
innate immunity
Macrobrachium rosenbergii
molecular genetics
Nodaviridae
nonhuman
population abundance
postlarva
principal component analysis
quantitative analysis
reverse transcription polymerase chain reaction
RNA extraction
RNA sequence
signal transduction
stimulus response
transcriptomics
upregulation
virus immunity
virus infection
animal
aquaculture
gene expression profiling
genetics
immunity
immunology
Palaemonidae
physiology
RNA virus infection
veterinary medicine
virology
Animals
Aquaculture
Fresh Water
Gene Expression Profiling
Gene Ontology
Immunity
Molecular Sequence Annotation
Nodaviridae
Palaemonidae
RNA Virus Infections
Transcriptome
วันที่เผยแพร่: 2019
บทคัดย่อ: Background: Macrobrachium rosenbergii, is one of a major freshwater prawn species cultured in Southeast Asia. White tail disease (WTD), caused by Macrobrachium rosenbergii nodavirus (MrNV), is a serious problem in farm cultivation and is responsible for up to 100% mortality in the post larvae stage. Molecular data on how M. rosenbergii post-larvae launches an immune response to an infection with MrNV is not currently available. We therefore compared the whole transcriptomic sequence of M. rosenbergii post-larvae before and after MrNV infection. Results: Transcriptome for M. rosenbergii post-larvae demonstrated high completeness (BUSCO Complete: 83.4%, fragmentation: 13%, missing:3.3%, duplication:16.2%; highest ExN50 value: 94%). The assembled transcriptome consists of 96,362 unigenes with N50 of 1308 bp. The assembled transcriptome was successfully annotated against the NCBI non-redundant arthropod database (33.75%), UniProt database (26.73%), Gene Ontology (GO) (18.98%), Evolutionary Genealogy of Genes: Non-supervised Orthologous Groups (EggNOG) (20.88%), and Kyoto Encyclopedia of Genes and Genome pathway (KEGG) (20.46%). GO annotations included immune system process, signaling, response to stimulus, and antioxidant activity. Differential abundance analysis using EdgeR showed 2413 significantly up-regulated genes and 3125 significantly down-regulated genes during the infection of MrNV. Conclusions: This study reported a highly complete transcriptome from the post-larvae stage of giant river prawn, M. rosenbergii. Differential abundant transcripts during MrNV infection were identified and validated by qPCR, many of these differentially abundant transcripts as key players in antiviral immunity. These include known members of the innate immune response with the largest expression change occurring in the M. rosenbergii post-larvae after MrNV infection such as antiviral protein, C-type lectin, prophenol oxidase, caspase, ADP ribosylation factors, and dicer. © 2019 The Author(s).
URI: https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85073719139&doi=10.1186%2fs12864-019-6102-6&partnerID=40&md5=b41425ce2c4860052155231fddff3ee6
http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/12274
ISSN: 14712164
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น