กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/11932
ชื่อเรื่อง: Human Caesarean scar-derived feeder cells: A novel feeder cell type for culturing human pluripotent stem cells without exogenous basic fibroblast growth factor supplementation
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Pavarajarn W.
Pavarajarn W.
Rungsiwiwut R.
Numchaisrika P.
Virutamasen P.
Pruksananonda K.
คำสำคัญ: bone morphogenetic protein 4
collagen type 1
fibroblast growth factor 2
fibronectin
inhibin A
transforming growth factor beta1
animal cell
Article
cell differentiation
cell isolation
cesarean section
coculture
controlled study
embryo
embryonic germ cell
feasibility study
feeder cell
fibroblast
gene expression
human
human cell
karyotype
mouse
nonhuman
pluripotent stem cell
scar
stem cell culture
วันที่เผยแพร่: 2020
บทคัดย่อ: In a feeder-dependent culture system of human pluripotent stem cells (hPSCs), coculture with mouse embryonic fibroblasts may limit the clinical use of hPSCs. The aim of this study was to determine the feasibility of using human Caesarean scar fibroblasts (HSFs) as feeder cells for the culture of hPSCs. HSFs were isolated and characterised and cocultured with hPSCs, and the pluripotency, differentiation ability and karyotypic stability of hPSCs were determined. Inactivated HSFs expressed genes (including inhibin subunit beta A (INHBA), bone morphogenetic protein 4 (BMP4), fibroblast growth factor 2 (FGF2), transforming growth factor-β1 (TGFB1), collagen alpha-1(I) (COL1A1) and fibronectin-1 (FN1) that have been implicated in the maintenance of hPSC pluripotency. When HSFs were used as feeder cells, the pluripotency and karyotypic stability of hPSC lines did not change after prolonged coculture. Interestingly, exogenous FGF2 could be omitted from the culture medium when HSFs were used as feeder cells for hESCs but not hiPSCs. hESCs cocultured with HSF feeder cells in medium without FGF2 supplementation maintained their pluripotency (as confirmed by the expression of pluripotency markers and genes), differentiated in vitro into embryonic germ layers and maintained their normal karyotype. The present study demonstrates that HSFs are a novel feeder cell type for culturing hPSCs and that supplementation of exogenous FGF2 is not necessary for the Chula2.hES line. © 2020 CSIRO.
URI: https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85085759402&doi=10.1071%2fRD19128&partnerID=40&md5=b25edf19d03839bf4bf85b20c8ef0aaf
http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/11932
ISSN: 10313613
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:SCOPUS 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น