Browsing by Author อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2012-09-05การจัดสรรปัจจัยการผลิตที่เหมาะสมเชิงเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของการปลูกพืชอายุสั้นในตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลาจิรวัฒน์ เจริญสถาพรกุล ;; อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม; มนทิรา เหมอารัญ
2012-09-06การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนในธุรกิจจัดจำหน่ายเครื่องปรับอากาศในเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานครอ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม; ศศินันท์ จิระฉัตรพัฒน์
2012-09-05การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนในธุรกิจบ้านจัดการในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษอ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม; วไลพร ธนารักษ์สกุล
2012-09-05การศึกษาประสิทธิภาพเชิงเทคนิคในการดำเนินงานของ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม; สุนทรี โนนใหม่
2012-09-06พฤติกรรมการออมและปัจจัยที่มีผลต่อการออมของเจ้าหน้าที่การตลาดบริษัทหลักทรัพย์อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม; พิกุล ปัญญา
2012-09-10รายงานวิจัยการประเมินผลการเรียนวิชาในหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิตและเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2552อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม
2012-09-05ศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนก่อสร้างคอนโดมิเนียมบริเวณแนวเส้นทางรถไฟฟ้ BTS ตั้งแต่สถานีพร้อมพงษ์ถึงสถานีเอกมัยอ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม; กัญญ์พิชญา รัตนชัยวรพล