Browsing by Author ศุมรรษตรา แสนวา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-09-10การดำเนินงานของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง; ศุมรรษตรา แสนวา; มานพ อุ่นเสนีย์
2014-12-29การบริหารประสบการณ์ลูกค้าของห้องสมุดมหาวิทยาลัยวิจัยไทยศุมรรษตรา แสนวา; แววตา เตชาทวีวรรณ; เพ็ญพรรณ จารุสาร
2563การใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมบริการห้องสมุดรัตติยากร สาลีผลิน; ศศิพิมล ประพินพงศกร; ศุมรรษตรา แสนวา
2014-09-10ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์กรกับความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษาของรัฐตามการรับรู้ของบรรณารักษ์เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง; ศุมรรษตรา แสนวา; ทัศนา สุขเปี่ยม
2014-01-03รายงานการวิจัยเรื่องบทบาทและความรู้ความสามารถของบรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาศุมรรษตรา แสนวา