Browsing by Author ศุภชัย ไทยเจริญ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2561การพัฒนาระบบการปลูกผักไฮโดรโปนิส์อัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีการต่อเชื่อม ของสรรพสิ่งและหลักการคอมพิวเตอร์วิทัศน์ศุภชัย ไทยเจริญ; ปัญจพล พุ่มพวง
2563การพัฒนาแผ่นรองนอนอัจฉริยะเพื่อลดโอกาส การเกิดแผลกดทับสำหรับผู้ป่วยติดเตียงโดยใช้ เทคโนโลยีการเชื่อมต่อของสรรพสิ่งศุภชัย ไทยเจริญ; ปณตพร มะโนประเสริฐกุล; ศิริพร ทับสิงห์; อารียา ชุ่มชื่น
2562การวิเคราะห์และทํานายคุณภาพน้ำด้วยหลักการเรียนรู้ของเครื่องศุภชัย ไทยเจริญ; พีระพัฒน์ เดชาธิติรัฐ; ภาณุวิชญ์ ภู่มี; จุฬาลักษณ์ ล้อมวงศ์ไพบูลย์
2561ขอบข่ายงานการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้แพลตฟอร์มข้อมูลขนาดใหญ่ คลอเดราและแรพพิทไมน์เนอร์ราดูปศุภชัย ไทยเจริญ; เนติพงษ์ เทพวุฒิสถาพร; สิทธิพร คุณกรธรรรมนพ
2562เว็บแอปพลิเคชันสําหรับวิเคราะห์เครือข่ายผู้ก่อความไม่สงบโดยใช้ข้อมูลจากข่าวภาษาไทยศุภชัย ไทยเจริญ; คชาภัฏ บัวขาว; รติภาพ ชินราช; พงศกร คํานึง