Browsing by Author มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 18 of 18
Issue DateTitleAuthor(s)
2563COVID-19มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
2560การฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
2560การทำการทดสอบ Tuberculin skin testกิจาววรณ เฮงคราวิทย์; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
2562การปฏิบัติเมื่อเกิดไฟไหม้ในหอพักนิสิตแพทย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
2560การอ่านผลการทดสอบทางผิวหนังด้วยตนเองกิจาววรณ เฮงคราวิทย์; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
2560การเตรียมอุปกรณ์การทดสอบทางผิวหนังด้วยตนเองกิจาววรณ เฮงคราวิทย์; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
2564การใช้ห้องน้าสาธารณะกับการป้องกันโควิด-19มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
2563ขอความร่วมมือผู้รับบริการและบุคลากรทางการแพทย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
2563ขอความร่วมมือให้ข้อมูลที่เป็นความจริง ตั้งแต่จุดคัดกรองมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
2563ขอบคุณผู้บริจาคมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
2562ชวนเพื่อนวิ่ง ยิ่งให้...ยิ่งได้ PCMC Charity Run 2019มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
2563ทันโรคกับหมอชลประทาน EP8 ตรวจสุขภาพอย่างไรให้ตรงใจมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
2560พลังแห่งการให้ ยิ่งให้ ยิ่งได้ THE POWER OF GIVEมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
2561ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
2562สูตรอาหารปั่นผสมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
2562หมอจิ๋ว 2562มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
2563โครงการวิ่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
2563ให้โรงพยาบาลเป็นพื้นที่สวมหน้ากาก 100 %มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน