Browsing by Author ประชา บุณยวานิชกุล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 20
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-06-05การวิจัยภาวะการใช้เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ในการเกษตรประชา บุณยวานิชกุล; สนธยา ทองนวล
2013-11-17การศึกษาผลของจำนวนใบที่มีต่อสมรรถนะของกังหันซาโวเนียสแบบใบครึ่งวงกลมบัญชา ค้งตระกูล; ประชา บุณยวานิชกุล; วินัย วัฒนากลาง; สุพจน์ สุดกรยุทธ์; สุวัจชัย เพ็ชร์พราว
2013-11-17ชุดสาธิตการหาจุดศูนย์กลางความดันประชา บุณยวานิชกุล; ภานุมาศ น้อยสำลี; วิสิทธิ์ กัลยาภานันท์; สมทรง แสนนา
2013-11-17ชุดสาธิตลักษณะการไหลภายในท่อประชา บุณยวานิชกุล; คนึง มีศรีสรรค์; นิติศักดิ์ อยู่ภักดี; ศิริศาสตร์ ศิริโยธา
2013-09-22ชุดเกี่ยวข้าววางรายติดตั้งบนรถไถเดินตามบัญชา ค้งตระกูล; ประชา บุณยวานิชกุล; ใจโรจน์ คำปลื้ม; ธรรมรัตน์ ภาสกนธ์; ไพรัตน์ บุญยนต์
2013-11-17ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานไฟฟ้าประชา บุณยวานิชกุล; มนัส แป้งใส; วินัย ศรีทอง
2013-09-24ปั๊มตะบันน้ำประชา บุณยวานิชกุล; ณรงค์ชัย ไชยชมภู
2013-08-31ออกแบบและพัฒนาระบบถ่ายทอดกำลังของรถไถเดินตามเพื่อการขับจอบหมุนประชา บุณยวานิชกุล; กัมปนาท ไชยมณี; ณรงค์ วังบุญคง; ธีระยุทธ ภู่ขวัญเมือง
2013-09-01เครื่องกะเทาะกะลามะพร้าวประชา บุณยวานิชกุล; ชวลิต มณีรัตน์; โชคชัย สุชาติกุลวิทย์; ธีระ ศรีช้าง
2013-09-01เครื่องกะเทาะเปลือกถั่วลิสงประชา บุณยวานิชกุล; กิตติคุณ ภูวงค์เจริญ
2013-11-17เครื่องขอดเกล็ดปลา 2ประชา บุณยวานิชกุล; ชาญณรงค์ ถุงเงิน; ปฏิวัติ คมวชิรกุล; ประสัน นิยาย
2013-09-24เครื่องคั้นน้ำนมถั่วเหลืองประชา บุณยวานิชกุล; เฉลิมพงษ์ รักนิ่ม; ไพฑูรย์ ชาติเจริญ; อาจหาญ ณ นรงค์
2013-09-22เครื่องซอยเอนกประสงค์โกเมศ สมสุข; ธีระศักดิ์ นิ่มแก้ว; ไพรัชฎ์ หนองบัว; ประชา บุณยวานิชกุล
2013-09-01เครื่องปอกสับปะรดอัตโนมัติประชา บุณยวานิชกุล; เทพ สุวรรณน้อย; ประภัทร์สร แสงเงิน
2013-09-01เครื่องปักต้นกล้าประชา บุณยวานิชกุล; รังสรรค์ ศรีเมฆ; สุพัฒน์ชัย ธนะนพรัตน์; สุรัตน์ วิรุฬหการุณ
2013-11-17เครื่องผลิตอาหารปลาสำเร็จรูปประชา บุณยวานิชกุล; วิธูร รัตนโรม; สุทิน มาศทอง; อดิศร ฤทธิชัย
2013-11-17เครื่องผสมยาชนิดผงประชา บุณยวานิชกุล; วัชรินทร์ ไชยเสนีย์; ศิลปชัย เพิ่มพูล; อดุลศักดิ์ รัศมี
2013-11-17เครื่องรีดน้ำอ้อยประชา บุณยวานิชกุล; ทรงณวุฒิ เพชรจันทร์
2013-08-31เครื่องหยอดเมล็ดข้าวโพดประชา บุณยวานิชกุล; ประยุทธ ภู่เงิน
2013-11-17เครื่องเด็ดก้านพริกประชา บุณยวานิชกุล; วรพล โสตถิกุลรัตน์; สงกรานต์ อัศวภูมิ