Browsing by Author จารุวรรณ ขำเพชร

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2562การศึกษานโยบายที่เหมาะสมเพื่อลดภาระและเพิ่มศักยภาพของกรมคุมประพฤติ จากคดีความผิดฐานขับรถในขณะเมาสุราจารุวรรณ ขำเพชร; อดิศร เสมแย้ม; พงษ์ศักดิ์ ขำเพชร
2561นาครมิติ : ชาติพันธุ์วรรณาว่าด้วยเมืองและมนุษย์จารุวรรณ ขำเพชร
2014-01-23พหุนิยมทางจริยธรรมของสาวอโกโก้ในซอยคาวบอย : การศึกษาเชิงวิเคราะห์จากสายตาของคนในจารุวรรณ ขำเพชร; รินนา ทากุดเรือ
2014-08-27พื้นที่เมืองและชีวิตของคนไทยในซอยคาวบอยวิรุณ ตั้งเจริญ; ปรีชา คุวินทร์พันธุ์; พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ; จารุวรรณ ขำเพชร
2564มนุษย์เมือง : ว่าด้วยสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาจารุวรรณ ขำเพชร